About

Idén startade för några år sedan om att det skulle vara roligt att göra en dokumentärfilm och visa vilken drivkraft och engagemang det finns inom den svenska Straight Edge och hardcorescenen. Det som händer i skymundan av stora musikevenemang på klubbar och arenor når sällan allmänheten. Arbetet bakom filmen är gjort i största möjliga ”gör det själv-anda” (DIY, Do It Yourself) och endast utrustning och material är finansierad av bidrag från UNF, IOGT-NTO och NBV. En del pengar har tagits ur egen ficka och på de visningar som har skett runt om i Sverige har endast reseersättning betalats ut. Tanken var hela tiden att hålla det lågbudget och DIY.
I filmen Trogen till döden får man följa 16 personer som valt att leva sitt liv nyktert och drogfritt (Straight Edge) och deras engagemang för jobb och fritid. Under ett år filmades intervjuer och konserter runt om i Sverige för att så noga som möjligt ge en bild av hur hardcorescenen ser ut och vilka som ligger bakom den. Det var viktigt att visa det positiva budskapet bakom musiken och vilka krafter som dessa personer befinner.
Filmen ligger strax uppe på Vimeo och Youtube med engelsk text och det går fortfarande att boka in en visning och föreläsning om man vill det. Det viktigaste just nu är att få komma ut på skolor, fritidsgårdar och andra ställen där det finns ungdomar.